دانلود فایل فلش تبلت چینی maxeder به شماره فنی بردW706G_MB_V1.0 سلام شما  می توانید با استفاده از این فایل فلش. تبلت های چینی را که به شماره فنی بردW706G_MB_V1.0 می باشد رو فلش ...
دانلود رام فارسی تبلت به شماره بردatm7031b-k88-v1.8   این رام با زبان فارسی  کاملا تست شده بدون مشکل میباشد برای حل مشکل هنگ روی ارم اندروید   دانلود رام به همراه فلشر مخصوص ATM  
سلام شما با استفاده از این فایل فلش. تبلت های چینی را که به شماره فنی بردET-86v2G-A23-v1.5 می باشد رومی توانید فلش کنید این رام توسط خودم کاملا تست شده و ...
سلام شما با استفاده از این فایل فلش. تبلت های چینی را که به شماره فنی بردET-86V2G-A23-V1.8 H می باشد رومی توانید فلش کنید این رام توسط خودم کاملا تست شده ...
   سلام  شما با استفاده از این فایل فلش.   تبلت های چینی  را که  به شماره  فنی بردET-86V2G-A23-V1.2  می باشد رومی توانید  فلش کنید  این رام توسط خودم کاملا تست شده ...